Bodeminzicht 2.0
Je geeft regelmatig lezingen en interviews over het concept Internet of Nature. Wat houdt dit concept in? “Ik begin altijd met dit: we leven in een tijdperk van fundamentele verstedelijking waarin we het ecosysteem en de sociale leefwereld opnieuw vorm moeten geven. Natuur is daar onderdeel van. Een grote inspiratie voor mij is de bioloog Menno Schilthuizen van Naturalis en Universiteit Leiden. Hij heeft veel geschreven over het fenomeen Urban Evolution en laat zien dat dieren en planten in de stadsomgeving evolueren tot nieuwe soorten. Dat is de natuur die ons vertelt: ‘Dit is nieuw voor mij, hoe ga ik hiermee om?’ Over die diepgaande ecologische vernieuwing wordt nog te weinig gesproken…